Staff

Staff

Rollen

Onder de categorie 'Staff' hebben wij onderstaande rollen. Deze rollen staan vermeld op volgorde van meeste gezag.

Supervisor:

Mensen met deze rol zijn de hoogste staffleden op de server. Zij treden vooral toezichthoudend op richting onderliggende staff. Ook zullen zij met het Hoofdmanagement team meebeslissen wanneer er beslissingen genomen moeten worden die veel impact kunnen hebben; of wanneer het hoofdmanagement er onderling niet uit komt.

Staffleden met deze rol werken vooral op de achtergrond en zijn niet als staff aanspreekbaar voor spelers.

Deze Staffleden zullen zich niet vaak met (conflict)situaties bemoeien, maar wanneer zij een uitspraak doen of een actie uitvoeren is deze altijd onaanvechtbaar.

Hoofd-management:

De mensen in het hoofdmanagement team zijn de mensen die alle besllissingen over de server en daaraan gerelateerde onderwerpen nemen. Zij zijn praktisch gezien ook wel de owners van de server. Naast dat zij veel achter de schermen werkzaam zijn voor de server, helpen zij ook onderliggende staffleden met problemen waar zij niet uitkomen.

Management:

...

Moderator:

Moderators zijn simpel gezegd de toezichthouders binnen onze server. Zij zullen toezicht houden binnen de discord en op de server en handhaven wanneer spelers zich niet kunnen gedragen. Deze staffleden hebben dan ook meer permissies dan een helper.

Helper:

Wanneer je wordt aangenomen bij het staffteam, begin je normaliter als helper. Helpers zullen achter de schermen helpen met klusjes van hogere staffleden. Op de voorgrond helpen zij met extra toezicht. Zij hebben niet veel extra permissies, maar hebben wel een belangrijke mening bij staffzaken waar zij aan helpen, of wanneer zij zelf iets constateren.

Niet-Staff

Rollen

Naast bovenstaande rollen, staan er nog drie rollen vermeld in deze categorie. Deze rollen staan hier omdat zij als bijzonder kunnen worden beschouwd, of omdat zij bijvoorbeeld veel extra permissies hebben.

Grondlegger:

Mensen met de rol 'grondlegger' zijn de mensen die simplycraft gestart hebben. Simplycraft is vaak herstart en staffleden zien komen en gaan; maar deze mensen zijn owners geweest die de server groot hebben gemaakt en nog steeds bij ons zijn.

Server Designer:

Dit zijn de mensen die zich bezig houden met het uiterlijk van de server. Denk bijvoorbeeld aan de texturepacks, layout van de discord, etc.

Server Bouwer:

Deze mensen zijn de mensen die buiten roleplay (en buiten het bouwbedrijf) om bouwen aan de server.

Deze mensen kunnen alleen door Management of hoger worden aangestuurd om te bouwen.

diamand transparant.gif