Developer

Developer

Rollen

Onder de categorie 'Developer' hebben wij onderstaande rollen.

Het zijn van een developer maakt je niet automatisch staff. Developers hebben geen staffrechten als zij niet ook staffrollen hebben.

Beheerder:

Beheerders (ook wel discord beheerders) zijn de mensen die bijna volledige toegang hebben op de discord. Zij onderhouden de discord op gebied van kanalen en rollen en permissies. Om dit te kunnen hebben zij in theorie toegang tot elk kanaal behalve tickets en staffkanalen.

Developer:

Onze developers zorgen dat alles blijft draaien. Naast de algemene developer rol, hebben we subrollen die aangeven op welk gebied onze developers werken​:

- plugins

- bots

- website

Plugins:

plugin developers hebben toegang tot de console en onderhouden alles op het gebied van de server en plugins.

Bots:

bot developers onderhouden alles op gebied van discord bots, intergraties en webhooks. Ook deze dev's hebben in sommige (uitzonderlijke) gevallen toegang tot de console.

Website:

Onze website developers zijn de mensen die de website beheren en onderhouden.

diamand transparant.gif