Help ons

Wil jij graag helpen spelers te vermaken en de server te onderhouden of levendig te houden? Je kan ons helpen!

Denk jij dat je het in je hebt om staff te zijn bij ons? Neem contact met ons op! Om de kwaliteiten van onze staffleden te bevorderen proberen we onze staffleden zo veel mogelijk op één onderwerp te laten consentreren. Bijvoorbeeld een 'Admin survival'. Ook andere vormen van hulp zijn welkom; denk aan Youtuber of server-designer.

Ook kun je ons helpen door ons te doneren. Je kan ons doneren met een klein bedrag door een rank of iets dergelijks te kopen in de buycraft, of je helpt ons door één of meerdere servers één- of meermalig te financieren. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, en wat voor voordelen doneren kan hebben? Neem contact met ons op!

diamand transparant.gif